Phone : +91 180-6650000/01, +91 999 654 0653

CBSE Affiliation No. : 530464

Email : mail@dpspanipatcity.in | admissions@dpspanipatcity.in

Phone : +91 180-6650000/01, +91 999 654 0653

        
        

DPS PANIPAT CITY (2021-22)

SUBJECT TOPPERS (2021-22)
S.No. Subject code Marks Obtained Students Name
1 CHEMISTRY 43 100 ARCHI NARANG
2 BUSINESS STUDIES 54 100 SUSHANT MITTAL, SAHEJ CHAWLA
3 GEOGRAPHY 29 100 DARSHIKA, UVESH
4 SOCIOLOGY 39 100 PARUL
5 PSYCHOLOGY 37 100 DARSHIKA
6 PAINTING 49 100 ARCHI NARANG, PRACHI JAIN, ARUSH DAHIYA
7 PHYSICAL EDUCATION 48 100 UVESH
8 MATHEMATICS 41 99 DIVYAM CHHABRA, ARCHI NARANG
9 POLITICAL SCIENCE 28 99 DARSHIKA
10 MUSIC 34 99 ISHIKA MILLIK, JAPJI KAUR
11 ACCOUTNACY 55 98 SAHEJ CHAWLA
12 ECONOMICS 30 99 YASH RAPERIA
13 ENGLISH 301 97 DARSHIKA
14 BIOLOGY 44 96 BHAVYA
15 IP 65 96 DIVYAM CHHABRA
16 PHYSICS 42 95 DIVYAM CHHABRA, ARCHI NARANG

 

STREAM TOPPERS
1 Science 98.60% ARCHI NARANG 2nd District Topper
2 Commerce 97.80% SAHEJ CHAWLA
3 Humanities 98.80% DARSHIKA District Topper

 

S.No. Name %AGE
1 DARSHIKA 98.8
2 ARCHI NARANG 98.6
3 SAHEJ CHAWLA 97.8
4 BHAVYA ARORA 96.6
5 PRACHI JAIN 96.4
6 DIVYAM CHHABRA 96.2
7 SUSHANT MITTAL 95.6
8 LAKSHAY BATRA 94.8
9 AARUSH DAHIYA 94.8
10 KRISHIV SALUJA 94.6
11 ARCHIT BANSAL 94.4
12 UVESH CHAUHAN 94.4
13 TANISH MITTAL 94.0
14 VRINDA MITTAL 94.0
15 TISHA SETIA 93.4
16 YASH RAPERIA 93.4
17 ANSH DHANDA 93.2
18 ROCHIT BHOKAR 92.6
19 ISHIKA MALIK 92.4
20 RISHAB KALRA 92.4
21 KESAR DIWAN 92.4
22 GAUTAM JAIN 92.2
23 AARAV CHHABRA 92.2
24 ANSHI KADYAN 92.0
25 VANSH GOEL 91.2
26 MANAN KATHURIA 91.0
27 SPARSH CHHABRA 91.0
28 PUNJI 90.8
29 PRATYUSH JAIN 90.6
30 NAVYA JAGLAN 90.6
31 GUNIKA KHURANA 90.4
32 JAPJI KAUR 90.0
33 RASANSH BATRA 90.0

 

DPS Panipat City

DPS Panipat City

Copyright© DPS Panipat City 2018.All right reserved. Powered by Edunext Technologies Pvt. Ltd.